Angus Buchan se patriargie móét kritiek kry

Standard

‘n Baie goeie brief  wat aan die Beeld gestuur is.

Angus Buchan se patriargie móét kritiek kry
Apr 14 2009 06:18:37:463PM  – (SA)

// Click here to find out more!
//

Reinhardt Fourie van Wonderboom skryf:

Na aanleiding van Euline Elston se brief (9 April) gooi ek ook nou ’n stuiwer in die aartappelgodsdiens-armbeurs. Dit verbaas my hoe mense Angus Buchan teen kritiek wil verdedig.

Eers was dit teen kritiek van prof. Lina Spies en nou teen die kritiek van dr. Sarojini Nadar.

Waarom durf hulle dan hierdie man se wyses en woorde bevraagteken?

Waarop dit neerkom, is dat Buchan se preke ’n ruiter?like ondersteuning van die patriargale bestel is – en daarom kan en móét dit gekritiseer word.

In verhoudings moet albei partye mekaar met liefde en respek hanteer. Daar is egter geen rede waarom ’n vrou enigsins onderdanig moet wees aan haar man (of enige man) nie.

Dit is ’n agterlike en chauvinistiese perspektief om vroue te domineer en verkneg.

Wat my verstand te bowe gaan, is dat mense steeds dink mans is “sterker” en “beter” as vroue, en daarom moet mans oorheers.

Die feit dat dit met geloof in verband gebring word, maak die saak net meer kommerwekkend.

Aan elke vrou: Jy is net soveel ’n mens as ’n man. Jy is sy eweknie. Staan op jou regte en moenie dat onderdrukkende aartappelboere jou of jou eggenoot breinspoel nie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s